TUNI Course GitLab


Kirjaudu TUNI käyttäjätunnuksella (sähköpostiosoite ei toimi käyttäjätunnuksena GitLabissa) tai Sign in with TUNI account -painikkeella käyttäen TUNI www-kertakirjautumista.

Login with your TUNI username (email address won't work with GitLab) or Sign in with TUNI account button using TUNI www single sign on.


TUNI Kurssi-GitLab ohjeita lyhyesti

  • Kurssi-GitLab on tarkoitettu vain kurssien harjoitusten ja harjoitustöiden tekemiseen.
  • Ongelmatilanteissa auttaa kurssin henkilökunta.
  • Kursseilla GitLab-projektit hallitaan repolaisen kautta. Kurssien projektit poistetaan automaattisesti kuusi kuukautta kurssin päättymisen jälkeen.
  • Kirjautuminen kurssi-GitLabiin on sallittu vain palvelua käyttävien kurssien opiskelijoille. Kirjautumis- ja käyttöoikeudet luodaan repolaisen kautta kurssin henkilökunnan toimesta. Kirjautumisoikeus päivittyy noin tunnin sisällä käyttöoikeuksien päivityksen jälkeen. Kirjautumattomilla käyttäjillä ei ole oikeuksia kurssi-GitLabiin.
  • Henkilökohtaisia projekteja ei sallita.

TUNI Course GitLab brief instructions

  • Course GitLab can only be used for course exercises and assignments.
  • If you have problems with Course GitLab, please contact course personnel.
  • Projects for TUNI courses are managed via Repolainen. Course projects will be deleted automatically 6 months after the course.
  • Login to Course GitLab is only allowed for course students only. Access rights are managed via Repolainen by course personnel and updated within one hour after that. Public use is not allowed.
  • Personal projects are not allowed in Course GitLab.
TUNI Course GitLab
or sign in with